Socialfaglig behandling

- Klagevejledning

Her på siden kan du se, hvordan du klager over de tilbud du modtager på Rusmiddelcenter Slagelse, som ikke har med læge eller sygeplejerske at gøre.

Du kan fx klage over:

 • Afslag på behandling (i forhold til servicelovens § 101), herunder:
 • Manglende iværksættelse af behandling inden 14 dage efter din henvendelse, hvor du har ønsket behandling.
 • At der bliver ændret i indholdet af den aftale/afgørelse som tidligere er truffet.
 • Hvis du har søgt om døgnbehandling og vi beslutter at tilbyde ambulant eller dagbehandling.
 • Afslag på at kunne vælge et andet tilbud af samme slags, som det vi har tilbudt dig.

Derudover kan du også klage over, at reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt. Fx hvis vi har givet afslag på aktindsigt eller hvis du ikke er blevet inddraget i behandlingen af din sag.

Du kan desuden også klage over personalet.

Sådan klager du over den socialfaglige behandling

 • Du skal skrive en klage, som du i første omgang sender til Rusmiddelcenter Slagelse. Vi skal have mulighed for at se på sagen igen og vurdere, om vi har truffet den rigtige afgørelse. Ifølge loven har vi 4 uger til at genvurdere din sag.
 • Hvis vi mener, at vores afgørelse er rigtig, så skal vi sende din klage videre til Ankestyrelsen sammen med de relevante papirer i sagen.
 • En klage over personalet skal sendes til lederen af Rusmiddelcenteret.

Send klagen til

Rusmiddelcenter Slagelse
Ingemannsvej 26
4200 Slagelse
eller pr. e-mail rusmiddelcenter@slagelse.dk

Tidsfrist for at klage

Der må ikke gå mere end præcis 4 uger fra du har fået afgørelsen i den sag du vil klage over og til Rusmiddelcenteret modtager din klage. Rusmiddelcenteret skal have klagen inden 28 dage – inkl. helligdage og weekender.

Rusmiddelcenteret skal give en skriftlig afgørelse med en klagevejledning. Her vil Rusmiddelcenteret også oplyse dig om klagefristen på 4 uger. Hvis Rusmiddelcenteret af en eller anden grund har glemt at give dig klagevejledningen, så gælder fristen først fra den dag, du modtager vejledningen fra centret.

Der er ingen tidsfrist for klager over personale eller for klager om aktindsigt.

Hvordan skriver du klagen

Der er ingen krav om, hvad eller hvordan du skal skrive din klage. Det er nok at skrive, at der klages. Du kan også klage mundtligt, så skal vi skrive klagen ned.

Følgende punkter kan dog være gode at huske:

 • Hvad du mener, vi har gjort forkert.
 • At vedlægge eventuelle nye oplysninger, som er vigtige for sagen.
 • At tjekke om de oplysninger Rusmiddelcenteret har er fyldestgørende inden du klager. Måske mangler centret nogle oplysninger?

Hvor behandles klagen

Efter at vi har genvurderet din sag, sender vi din klage til Ankestyrelsen. Du får et brev fra dem senest 14 dage efter, at de har modtaget sagen fra os. I Ankestyrelsen kan der gå op til 13 uger, før du får en endelig afgørelse.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen her kan du i nogle særlige tilfælde få Ankestyrelsen til at behandle din klage. I den endelige afgørelse fra Ankestyrelsen vil du kunne finde en vejledning.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp: 58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 1. august 2018