Familie- og parsamtaler

... gensidig støtte, der forandrer

At skabe positive forandringer er hårdt arbejde for den enkelte. Vi har fokus på familieperspektivet og tilbyder derfor parsamtaler og familiesamtaler, hvor vi fokuserer på dét I kan gøre i fællesskab. For at få et bedre parforhold, og et bedre familieliv for børn og voksne. 

Familiesamtaler

Vores familiesamtale er et tilbud til dem der er i behandling hos os og som har børn under 18 år. Efter den første samtale vil du som pårørende og forælder til jeres fælles barn blive inviteret med til en samtale. Samtalen er målrettet barnets alder. Målet er, at I som forældre får styrket de positive ting, I gør i forhold til jeres barn.  

Vi tilbyder en tryg ramme, hvor I kan få snakket om nogle af de konsekvenser, som I mener afhængigheden har haft for jeres børn.

Målet med samtalen er: 

  • At få sat ord på ovenstående, så I kan tage ansvar for det der har været og dét familieliv I fremover ønsker at skabe for jeres børn. 
  • At få indsigt I, hvordan jeres barn har oplevet misbruget
  • At finde frem til hvilket behov for hjælp jeres barn eventuelt har.  

Sådan foregår det

Deltagere i behandling får automatisk en samtale, hvis de har børn under 18 år. 

  • Første samtale: En samtale mellem deltageren, en børne familiesagkyndig og en behandler fra Rusmiddelcenter Slagelse. 
  • Anden samtale: Et tilbud, hvor du som pårørende inviteres med
  • Tredje samtale: Et tilbud for jer begge, samt jeres børn, hvis vi vurderer, at det vil være  fornuftigt i forhold til børnene.

Kontakt os

Første samtale tilbydes automatisk dem, der går i behandling hos os. Hvis du som pårørende er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os: 58 57 48 90.  

Parsamtaler

Afhængighed udfordrer parforholdet. Det kan processen omkring ophør også gøre. Vi tilbyder samtaler til jer, der ønsker at få en ny forståelse af jeres forhold og de forandringer der sker eller som I ønsker skal ske.  

Parsamtalerne er et tilbud til jer, hvor den ene (eller begge) går i behandling hos os. Samtalerne tager udgangspunkt i jeres ønsker og håb for samlivet, og med respekt for jer begge som individer. Målet er, at I finder nye veje og muligheder og derigennem kommer ud af gamle mønstre, der måske fastlåser jer.

Terapeuten er neutral

Vi tilstræber, at der altid er to terapeuter til stede. Det gør vi for at sikre, at I begge føler jer hørt og at en terapeut ikke kommer til at tage parti for én af jer. Terapeuterne hjælper jer til at se nye løsninger og reflektere over jeres samliv. Samtalerne foregår enten hos uddannede terapeuter eller hos vores psykologer. Undervejs kan I få opgaver, som I skal løse sammen eller hver for sig. Hvor mange gange I skal komme aftales ud fra jeres situation og behov.  

Kontakt os

Hvis I som par er i tvivl om noget eller har brug for råd og vejledning, så er I meget velkomne til at kontakte os på: 58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 3. september 2018