Børne- og ungegrupper

... et fristed, der hjælper

Afhængighed rammer hele familien. Børn og unge i familier med rusmiddelproblemer har ofte selv problemer, som det kan være godt at tale med andre om.

Er jeres barn mellem 9 -18 år, så tilbyder vi et sted, hvor de trygt kan dele deres tanker.

Børn i familier med en voksen afhængig har bekymringer, som de måske ikke deler med nogen. De kan være bekymrede for far og mor eller for dem selv, og de tænker måske,  at de er de eneste i verden der kender til dét at far eller mor drikker, ryger hash eller tager stoffer. Det er de ikke!

Derfor kan en gruppe være en god støtte til jeres barn/ung, i samarbejde med jer som forældre.

I grupperne arbejder vi bl.a. med:

 • At give mere selvværd
 • At kunne håndtere følelser og situationer relateret til rusmiddelproblemerne
 • At aftabuisere afhængighedsproblemer
 • At give barnet viden om alkohols virkning og påvirkning af relationer
 • At hjælpe barnet med at fortælle om ønsker og behov til sine forældre og/eller andre nære voksne.

Sådan foregår det

Gruppen er en samtalegruppe. Vi giver korte oplæg om temaer der er relevante for barnet/den unge. Derudover tager vi udgangspunkt i deres egne oplevelser og erfaringer.

Rammerne er faste hver gang:

 • Vi samles om en fælles runde med ”Hvordan har jeg det i dag, og siden sidst”
 • Vi tager hul på dagens tema i programmet og det der er sagt i runden
 • Vi runder af og siger farvel

Regler i gruppen

For at alle skal kunne føle sig trygge i gruppen er det vigtigt med faste regler for alle deltagerne.

Reglerne er:

 • Alle har tavshedspligt i forhold til, hvad man fortæller hinanden i gruppen
 • Man taler én ad gangen
 • Respekt for forskellighed
 • Hvis barnet eller den unge er forhindret i at komme skal der gives besked til én af gruppelederne. Enten via den unge eller forælderen. 

Før og efter deltagelse i en gruppe

Der vil være to samtaler inden gruppestart og én efter. Samtalerne er obligatoriske. 

 • Første samtale:
  Forældresamtale: Ved den første samtale får I som forældre en introduktion til, hvad det vil sige at deltage i en børne- og ungegruppe. Vi vil fortælle mere om formålet, rammen, metoden og temaerne.  

Forælderen med forældremyndighed skal give skriftligt samtykke til at barnet kan deltage i gruppen. Har I begge forældremyndighed skal begge forældre skrive under.   

 • Forældre/barnsamtalen: 
  Til samtalen introducerer vi til gruppen og vi snakker om, hvilken betydning det har, at der har(har været afhængighed i familien. Til denne samtale lægger vi vægt på, at I/du giver barnet accept på, at barnet/den unge må tale om hvilken betydning og konsekvenser problemet har.  
 • Eftersamtale: Når gruppeforløbet afslutter afholder vi en familiesamtale, vor vi snakker om jeres nuværende situation.  Barnet/den unge giver i samarbejde med én af gruppelederne en tilbagemelding på, hvad barnet/den unge har arbejdet med og hvilke fokuspunkter barnet/den unge har på sin fortsatte trivsel og udvikling.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for råd og vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte os på:  58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 30. april 2019