Til pårørende

... alle har ret til et godt liv

Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne. Som pårørende kan man have brug for rådgivning eller støtte omkring problemet. Derfor har vi en lang række gratis og anonyme tilbud til dig der er tæt på et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler.  

Rådgivning og vejledning

Du er pårørende hvad enten du er partner, kæreste, barn, forældre, ven, nabo, barndomsven, tillidsmand, arbejdsgiver eller på anden måde har en relation til et menneske med afhængighed. Du er også pårørende, hvis dit samliv med personen er ophørt. Som pårørende kan du altid få en gratis og anonym rådgivningssamtale om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Gruppeforløb/individuelle samtaler

Hvis du har en tættere relation, for eksempel som partner, kæreste, barn af eller forældre til en med afhængighed, så har du mulighed for at deltage i en gruppe eller få 1-3 individuelle samtaler.  

Vores tilbud består bl.a. af:

  • Grupper for voksne pårørende, herunder voksne børn af forældre med rusmiddelproblemer
  • Børne- og ungegrupper
  • Par- og familiesamtaler
  • Tilbud til forældre til en ung  

Du kan læse mere om de enkelte tilbud i menuen til venstre.

Andre tilbud for alle typer pårørende

Udover tilbud til dig som pårørende, har vi også en række tilbud, hvor du kan være det første kontaktled mellem os og et menneske, som har brug for hjælp. Det er bl.a. vores Opsøgende Gadeteam til særligt udsatte mennesker, og veterankoordinatoren som hjælper tidligere udsendte soldater med psykiske mén.  

Du kan se mere om disse tilbud under Projekter.  

Kontakt os hvis du har spørgsmål:

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for råd og vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte os anonymt på:  58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 19. april 2021