Døgnbehandling

... en alternativ mulighed

Vi tilbyder døgnbehandling i særlige tilfælde. Det kan være, du har prøvet både ambulant- og dagbehandling uden effekt, eller vi vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i netop din situation.  

Døgnbehandling er intensive og korte forløb, hvor du opholder dig på en døgninstitution. Der er primært tre grunde til, at døgnbehandling kan være en mulig løsning:

  • Når ambulant og/eller dagbehandling ikke er tilstrækkeligt.
  • Når dit sociale netværk ikke støtter den forandring du har brug for. 
  • Når du har børn, der bor hjemme

At være i døgnbehandling er krævende og det er vigtigt, at du er motiveret og parat til at arbejde intensivt med dig selv. 

Sådan foregår det

Hvis du har ønske om døgnbehandling, så undersøger vi sammen med dig grundigt, hvilke mål og forventninger du har til behandlingen, hvordan dit netværk fungerer og hvilke erfaringer du har fra eventuelt tidligere behandling mm. Du kan altså ikke selv frit vælge døgnbehandling som en løsning, men vi undersøger sammen din situation så grundigt som muligt.   

Det forberedende arbejde består af:

  • 1-3 forsamtaler med dig om din situation og ønsker
  • Besøg hjemme hos dig
  • At vi indstiller dig til døgnbehandling i vores visitationsudvalg  

I visitationsudvalget sidder bl.a. en visitator, samt dén person du har haft forsamtaler med.   

Hvis du får ja til døgnbehandling

Hvis visitationsudvalget vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i din situation, så laver vi sammen med døgninstitutionen en behandlingsplan for dit ophold.  Undervejs afholder vi desuden nogle opfølgende samtaler om, hvordan det går.   

Hvis du får afslag

Hvis visitationsudvalget vurderer, at du vil have gavn af først at afprøve vores dagtilbud eller vores ambulante tilbud, så giver vi et afslag på døgnbehandling. Det kan være en stor skuffelse i første omgang, men betyder kun, at du i første omgang får mulighed for hjælp gennem vores andre tilbud.

Du kan også klage over afgørelsen.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for råd og vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte os på: 58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 16. marts 2016