Det Udekørende Team

... når vi kommer til dig

Det Udekørende Team er et tilbud, som du visiteres til, hvis du i en periode har karantæne fra Sundhedsklinikken eller er for dårlig til at benytte dig af vores ambulante tilbud.

  • Karantænebruger:
    Du har fået karantæne fra Sundhedsklinikken. Derfor tilbydes du et forløb i det Udekørende Team.
  • Servicebruger:
    Du er i en periode ikke i stand til at møde op i Sundhedsklinikken eller i ambulant behandling på grund af dårligt helbred eller andet.  

Sådan visiteres til det Udekørende Team

Du visiteres til det Udekørende Team, da det vurderes at være det bedste tilbud til dig. Spørg din behandler, når du møder op i ambulant behandling eller ring til din behandler på telefon 58 57 48 90. 

Vores tilbud i det Udekørende Team

  • Vi udleverer din gratis Metadon/Suboxone
  • Vi tilbyder samtaler med sundheds-/socialfagligt personale 
  • Vi udskriver recepter på anden medicin end Metadon
  • Vi kan booke tid til dig hos vores læge

Er du karantænebruger foregår aftalerne med læge, sygeplejerske eller rådgiver på Politigården. Som servicebruger kommer vi som oftest hjem til dig.  

Hvis du overvejer eller har besluttet dig for at nedtrappe eller stoppe dit forbrug/misbrug af stoffer, så hjælper vi dig videre til det tilbud, der passer til dig.

Hvor kan du møde os

Når du er visiteret til det Udekørende Team, sender vi et brev til dig med oplysninger om, hvor du skal møde os for at få din medicin.  

Kontakt os for spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os på vores mobilnummer 20 85 76 14, hvis du er i tvivl om noget.

Siden er sidst opdateret 8. november 2022