Bilen

... når vi kommer til dig

Bilen er et alternativ til Rådgivningscentret og kendetegnet ved at være et udkørende tilbud.  

Bilen er et tilbud, som du visiteres til, hvis du i en periode har karantæne fra Rådgivningscentret eller er for dårlig til at benytte dig af Rådgivningscentret.

  • Karantænebruger:
    Du har fået karantæne fra Rådgivningscentret. Derfor tilbydes du et forløb på Bilen.
  • Servicebruger:
    Du er i en periode ikke i stand til at møde op i Rådgivningscentret på grund af dårligt helbred eller andet.  

Sådan visiteres til Bilen

Du visiteres til Bilen, da det vurderes at være det bedste tilbud til dig. Et tilbud til brugere som erfaringsmæssigt ikke har fungeret på et Rådgivningscenter. Spørg din behandler, når du møder op på Rådgivningscentret eller ring til din behandler på telefon 58 57 48 90. 

Vores tilbud på Bilen

  • Vi udleverer din gratis Metadon/Suboxone
  • Vi tilbyder samtaler med sundheds-/socialfagligt personale 
  • Vi udskriver recepter på anden medicin end Metadon
  • Vi kan booke tid til dig hos vores læge

Er du karantænebruger foregår aftalerne med læge, sygeplejerske eller rådgiver på Politigården. Som servicebruger kommer vi som oftest hjem til dig.  

Hvis du overvejer eller har besluttet dig for at nedtrappe eller stoppe dit forbrug/misbrug af stoffer, så hjælper vi dig videre til det tilbud, der passer til dig.

Hvor kan du møde os

Når du er visiteret til  Bilen, sender vi et brev til dig med oplysninger om, hvor du skal møde os for at få din medicin.  

Kontakt os for spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os på vores mobilnummer 20 85 76 14, hvis du er i tvivl om noget.