Netstof.dk

Hjemmesiden netstof.dk er et internetbaseret tilbud til unge. Netstof.dk tilbyder information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Rusmiddelcenter Slagelse driver siden i samarbejde med Center for Digital Pædagogik, Aarhus.

Målgruppen for netstof.dk er unge i alderen 15-24 år, som kan være risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug.  

Hjemmesidens overordnede formål er

  1. At give unge større viden om rusmidler gennem relevant information og rådgivning
  2. At støtte de unge, der har problemer med rusmidler, til at søge hjælp hos de etablerede tilbud
  3. At give pårørende viden og information, der gør dem i stand til bedre at støtte de unge

Projektet er et nationalt projekt, som søger at inddrage alle landets 98 kommuner.

Kontaktperson

Projektleder Karen Hatt Olsen

Telefon:  29 31 54 97
E-mail: kahao@slagelse.dk