Indsat i Slagelse Arrest

"Brug tiden"

Projekt ”Brug tiden” er et tilbud til dig, der er indsat i Slagelse og som ønsker et liv med stoffrihed.  

Et misbrug af stoffer kan medføre mange vanskeligheder, både fysisk, socialt og økonomisk. Hvis du har et ønske om, at leve et liv uden stoffer og er villig til at yde den nødvendige indsats for at få ønsket opfyldt, så er projekt ”Brug tiden” måske noget for dig.  

Om tilbuddet

Forløbet består af forbehandling, som giver dig et indblik i, at vedvarende stoffrihed er en mulighed for dig! 

Du får bl.a.:

  • En plan for fremtiden, som du ønsker den skal se ud
  • Redskaber der hjælper dig til afholdenhed
  • Forståelse for hvad stofafhængighed er
  • Klarhed over de konsekvenser det har for dig.

Hvis du ønsker behandling under din afsoning, så finder vi et afsoningssted, hvor der er mulighed for det.  

Samtaler eller gruppeforløb

Du kan enten vælge individuelle samtaler eller  et gruppeforløb.

Fordelen ved et gruppeforløb er, at du kan drage nytte af andres erfaringer. Det kan desuden være  lettere at bevare modet og motivationen, når man er sammen i en gruppe, hvor alle deler ønsket om vedvarende stoffrihed.

Forløbet består af:

  • Gruppesamtaler 
  • Gruppearbejde
  • Selvstændige opgaver
  • Individuelle samtaler

I den afsluttende del af forløbet finder vi sammen ud af, hvordan dit videre behandlingsforløb skal se ud.  

Om projektmedarbejderen

Jeg er ansat af Rusmiddelcenter Slagelse. Jeg kommer forbi og hilser på alle nye i arresten. Du vil derfor hurtigt møde mig, når du ankommer.  

Sådan kan jeg kontaktes

Du kan enten kontakte mig personligt eller henvende dig til en medarbejder i arresten, der formidler kontakten videre. Jeg vil derefter fortælle mere om, hvad forbehandlingen vil indeholde, hvilke muligheder du har, og besvare mange af de spørgsmål du måtte have omkring vedvarende stoffrihed.  

Hvis du er i tvivl om noget kan jeg også kontaktes via mobil:

  • Thomas: 40 16 76 89

Samtykke og rettigheder

Der ændres ikke ved de rettigheder, du har som indsat i arresten, ligesom der heller ikke ændres på de krav der stille til dig.

Du skal underskrive en samarbejdsaftale og en samtykkeerklæring, så de involverede myndigheder kan samarbejde med dig om at nå målet om vedvarende stoffrihed.  

Forventningen til dig er, at du deltager aktivt og samarbejder konstruktivt i forbehandlingen for at opnå positive resultater.  

Spørg projektmedarbejderen, hvis der er noget du er i tvivl om!

Siden er sidst opdateret 15. marts 2021