Konsulentydelser

Vi tilbyder supervision, tema- og kursusdage til fagpersonale og studerende, som i deres arbejde kan støde på mennesker der lider under afhængighed af rusmidler.

Som specialister indenfor misbrug og behandling, der bunder i den løsningsfokuserede og systemiske tradition, er vi vant til at komme ud og dele vores viden på en lang række institutioner og virksomheder i det offentlige og private.

Vi kommer bl.a. hos:

 • Private virksomheder
 • Jobcentre
 • Kriminalforsorgen
 • Pleje- og sundhedssektoren
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Folkeskoler, efterskoler og højskoler

Nedenfor er eksempler på, hvad vi tilbyder. Men vi skræddersyer gerne et program ud fra de ønsker og behov I har.

Tema- og kursusdage

Vi holder oplæg, foredrag, debatarrangementer og kurser ud fra forskellige temaer. 

Det kan være:

 • Alkoholskader
 • Ældre og alkohol
 • Alkoholkultur i Danmark
 • Alkohol i familieperspektivet
 • Unge og rusmidler
 • Børn med begyndende misbrug
 • Hash og ADHD
 • Viden om rusmidler og hvordan man motiverer til at stoppe
 • Motiverende dialog med unge

Supervision

Vi yder supervision til en lang række faggrupper.

Det kan være:

 • Pleje- og sundhedssektoren 
 • Seminarier og andre uddannelsessteder
 • Skoler og børne/ungeinstitutioner

Andre konsulentydelser

Psykiatrisk speciallæge

 • Screening for AD/HD samt diagnosticering og start i medicinsk behandling
 • Udredning, vurdering/justering af øvrige psykiatriske lidelser

Psykologbistand

 • Rådgivende og terapeutisk arbejde til borgerne
 • Konsulentbistand i forhold til borgerne og personalet
 • De briefe overfor borgergrupper ved særlige svære omstændigheder
 • Faglig sparring og supervision af personale

Lægefaglige ydelser

 • Indenfor stofbehandling:

  Der er lægefremmøde 7 timer hver 14 dag. Derudover vil alle sundhedsfaglige spørgsmål blive besvaret både telefonisk samt pr. mail. Nødvendige medicinreguleringer vil kunne forekomme telefonisk og medicinordinationer vil blive godkendt og videreekspederet elektronisk.

  Der vil derudover blive foranstaltet akutte/subakutte indlæggelser.

 • Indenfor alkoholbehandling:Der er lægekonsulentfremmøde 3,5 timer hver uge. Derudover vil overlægen have bagvagtfunktion, så alle sundhedsfaglige spørgsmål vil blive besvaret både telefonisk og pr. mail. De nødvendige medicinreguleringer vil kunne forekomme telefonisk og medicinordinationer vil ligeledes blive godkendt og videreekspederet elektronisk. 

Priser

533 kr. pr. time for temadage, kurser og supervision.

Særlige takster for andre konsulentydelser. Kontakt os for mere information på telefon: 58 57 48 90    

Siden er sidst opdateret 26. oktober 2017