Visitation

Visitation til Stofbehandling

Stofbehandling indledes med en samtale med en behandler i Stofbehandlingen, hvor I sammen arbejder med dine problemer. Du tilbydes en periode med individuel behandlingssamtaler, hvor du får hjælp til afklaring og motivation til eventuelt at påbegynde et længerevarende behandlingsforløb.

Behandling for afhængighed af stoffer er omfattet af behandlingsgaranti. Det betyder at første samtale bliver gennemført indenfor 14 dage. Dette gælder dog ikke hvis du ønsker at benytte muligheden for frit valg.

Herefter vil du blive tilbudt at deltage i et visitationsmøde, hvor din indstilling til behandling bliver gennemgået i forhold til dag – og døgnbehandling, og om det er meget intensivt forløb du vurderes at have behov for.

Der kan også blive tale om en henvisning til andre instanser, hvis det skønnes, at tilbuddet ikke er passende eller tilstrækkeligt.

Dagbehandling

Efter visitation kan du begynde et dagbehandlingsforløb. For at hjælpe dig mest muligt med at forebygge tilbagefald, har du mulighed for at deltage i en gruppe af ligesindede, der også vil undgå tilbagefald.

Døgnbehandling

Slagelse Kommunes Rusmiddelcenter visiterer til døgnbehandling. Visitationen foregår på baggrund af en nærmere undersøgelse og ud fra en konkret faglig vurdering.

Bemærk

Uden en henvisning fra Slagelse Kommune til et døgnbehandlingssted, skal du selv betale for behandlingen. HUSK derfor at undersøge prisen, inden du indlægger dig selv, din partner eller medarbejder. Det er ikke muligt efterfølgende at få pengene refunderet fra Slagelse Kommune.

Visitation til Alkoholbehandling

Ved første samtale kortlægger vi din situation. Vi spørger dig om dit fysiske helbred, din arbejdsmæssige situation, dit alkohol- og medicinforbrug, dine familiemæssige forhold og dit psykiske helbred. 
Kortlægningen er en forudsætning for, at vi kan tilbyde den behandling, der passer bedst til dig. Samtalen tager ca. 1 time.

Efter samtalen sker der en intern visitation i Rusmiddelcenteret. Det betyder, at vi finder det behandlingstilbud, som vi skønner er bedst egnet til netop dig og ud fra de ønsker, som du har givet udtryk for ved samtalen. Du kan ønske at være anonym.

Herefter vil du blive tilbudt at deltage i et visitationsmøde, hvor din indstilling til behandling bliver gennemgået i forhold til dag – og døgnbehandling, og om det er meget intensivt forløb du vurderes at have behov for.

Der kan også blive tale om en viderehenvisning til andre instanser, hvis det skønnes, at tilbuddet ikke er passende eller tilstrækkeligt.

Dagbehandling

Dagbehandling er en anden del af det individuelle tilbud. Det betyder, at du ikke behøver at lade dig indlægge, men derimod kan blive i dine vante omgivelser, mens du går i alkoholbehandling.

Døgnbehandling

Rusmiddelcenter Slagelse visiterer til døgnbehandling. Visitationen foregår på baggrund af en nærmere undersøgelse og ud fra en konkret faglig vurdering.
Der kan også blive tale om en viderehenvisning til andre instanser, hvis det skønnes, at tilbuddet ikke er passende eller tilstrækkeligt.

Bemærk

Uden en henvisning fra Slagelse Kommune til et døgnbehandlingssted, skal du selv betale for behandlingen. HUSK derfor at undersøge prisen, inden du indlægger dig selv, din partner eller medarbejder. Det er ikke muligt efterfølgende at få pengene refunderet fra Slagelse Kommune.