Medarbejdere og ledelse

På Rusmiddelcenter Slagelse arbejder ca. 55 personer. Størstedelen af personalet er uddannet inden for de social- og sundhedsfaglige uddannelser suppleret med faglig relevant efteruddannelse. Derudover er der psykologer, en overlæge og administrative medarbejdere. Der er også tilknyttet lægekonsulenter og speciallæge i psykiatri.

Den daglige ledelse varetages af centerleder, områdeleder og overlæge:

Centerleder

  • Eddie Göttsch

Områdeleder

  • Mette Plato Spælling

Værestedet Lilleøvej og VISO

Teamleder 

  • Tanja Bjerre

Perron 3 - ungeindsatsen 
Alkoholbehandling 

Teamleder

  • Marianne Bang Friis

Sundhedsklinikken, Det Udkørende Team(Bilen/Bussen), Substitutionsbehandling og Stofbehandling (hash og kokain)

Projekt Café Backstage

  • Eddie Göttsch

Du kan også få det fulde overblik over organiseringen af Rusmiddelcenter Slagelse på vores organisationsdiagram.

Kontakt

For yderligere oplysninger ring til vores hovednummer: 58 57 48 90 eller send os en mail på:

Siden er sidst opdateret 5. april 2022