Sundhedsfaglig behandling

- Klagevejledning

Du kan klage over den behandling, du modtager af læge, sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale på Rusmiddelcenter Slagelse.

Du kan fx klage over

  • Manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse før medicinsk behandling
  • Lægens afslag på behandling med bestemte lægemidler
  • Ændring af størrelse på medicindosis
  • Omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger
  • Hvor ofte du får udleveret medicin

Du kan også klage over emner som information og samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, ting vedrørende din journal, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af tavshedspligten i det sundhedsfaglige arbejde.

Sådan klager du

Du skal gå til borger.dk (nyt vindue) og udfylde det digitale klageskema. Du skal logge på med NemID. Klik på kategori Sundhed og sygdom, og klik så på Klage over sundhedsvæsenet, i venstremenuen.

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder ved at kontakte Styrelsen for Patientklager på telefon 72 33 05 00. Du kan også få hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Personalet i Rusmiddelcenteret kan også hjælpe med at skrive en klage.

Tidsfrist for at klage

Du skal sende din klage inden 2 år fra det tidspunkt, hvor du var eller skulle have været bekendt med det, som du klager over.

Dog skal klagen være indsendt senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt Styrelsen for Patientklager på telefon 72 33 05 00.

Siden er sidst opdateret 11. december 2018