Om Rusmiddelcenter Slagelse

En vej til forandring

Vores opgave er, at støtte det enkelte menneske ud fra egne individuelle ressourcer. Det gør vi for at den enkelte får en forbedret livskvalitet uanset de vanskeligheder han/hun har mødt i sit liv, og på en måde, så den enkelte bliver i stand til at deltage aktivt i samfundet.  

Vi tilbyder specialiseret alkohol- og stofbehandling. Rusmiddelcenterets ydelser er bl.a.

 • Coaching, terapi og psykologhjælp
 • Familierådgivning
 • Medicinsk behandling
 • Selvhjælpsgrupper
 • Socialpædagogiske aktiviteter
 • Sundhedsfaglige tilbud  

Udvikling af tilbud

Vi udvikler løbende vores tilbud, ligesom vi samarbejder med forskellige aktører om at tilrettelægge individuelle behandlingstilbud eller aktiviteter målrettet særlige grupper. Ydelserne er målrettet de forskellige behov som følge af livsvanskeligheder, herunder misbrugstype, alder, graden af social integration og eventuelle følgeproblemer.

Vi er kendte for:

 • At rumme de mennesker, som har svært ved at finde plads andre steder
 • At være en lydhør samarbejdspartner, der sætter kvalitet og nytænkning højt
 • At lade os udfordre på vores resultater

Metodegrundlag

Vores overordnede ramme knytter sig til den systemiske og løsningsorienterede metode, hvilket medarbejderne har efteruddannelse indenfor. Derudover er medarbejderne individuelt specialiserede, for at kunne give den bedst mulige behandling.

Det er bl.a.: 

 • Mindfulness
 • NADA øreakupunktur
 • NLP-master
 • Sorg- og kriseuddannelse på DHS
 • Børne- og familiekurser
 • Kognitiv Misbrugsuddannelse
 • M.fl.

Alle medarbejdere modtager gruppesupervision.

Andre opgaver

Rusmiddelcenter Slagelse løser andre opgaver end de behandlingsmæssige.

Blandt dem er: 

 • VISO-Rådgivning og Udredning
 • Forebyggelsesopgaver
 • Konsulentopgaver
 • Medvirken i forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere under Samarbejde og projekter 

Siden er sidst opdateret 19. januar 2022