Døgnbehandling

... en alternativ mulighed

Sådan foregår det

Du kan ikke selv frit vælge døgnbehandling som en løsning. Det kræver forudgående visitation. Men hvis du har ønske om døgnbehandling, så undersøger vi grundigt din situation sammen med dig. Det kan være, hvilke mål og forventninger, du har til behandlingen, hvordan dit netværk fungerer og hvilke erfaringer du har fra eventuel tidligere behandling. 
 
Det forberedende arbejde består af:

  • En række forsamtaler med dig om din situation og ønsker
  • At vi indstiller dig til døgnbehandling i vores visitationsudvalg
  • Tanker omkring, hvad der skal ske i dit liv efter endt døgnbehandling

I visitationsudvalget sidder en teamleder, psykolog, administrativ medarbejder, medarbejderrepræsentant samt dén person, du har haft forsamtaler med.
Du vil blive tilbudt at deltage i visitationsmødet, hvor din indstilling bliver gennemgået. Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Hvis du får ja til døgnbehandling

Hvis visitationsudvalget vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i din situation, så laver vi sammen med døgninstitutionen en behandlingsplan for dit ophold.  Undervejs afholder vi desuden opfølgende samtaler om, hvordan det går.   

Hvis du får afslag på døgnbehandling

Hvis visitationsudvalget vurderer, at du vil have gavn af først at afprøve vores dagtilbud eller vores ambulante tilbud, så giver vi et afslag på døgnbehandling.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for råd og vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58 57 48 90.

Siden er sidst opdateret 8. november 2022