Dine rettigheder

Når du søger alkoholbehandling, har du ifølge Sundhedsloven (§141) en række rettigheder.  Nedenfor kan du se, hvilke rettigheder du har og hvordan du klager, hvis du er utilfreds med behandlingen.

Behandling indenfor 14 dage

Ifølge sundhedsloven har du krav på at komme i behandling inden 14 dage, efter at du har henvendt dig til os. Langt de fleste kommer dog i behandling før der er gået 14 dage. Hvis der går mere end 14 dage, skal vi begrunde hvorfor i den behandlingsplan, vi laver sammen.

Du kan være anonym

Når du søger alkoholbehandling har du ret til at forblive anonym. Det betyder, at du ikke behøver at oplyse dit navn og cpr.nr., med mindre du får brug for medicinsk behandling.

Alkoholbehandlingen er gratis

Alle i Danmark har ret til gratis alkoholbehandling på et offentligt behandlingssted.  

Du kan frit vælge behandlingssted

Uanset hvor du bor har du ret til at vælge, hvor du vil søge ambulant offentlig behandling.  

Hvis du har børn

Afhængighed rammer hele familien. Ifølge lovgivningen har vi skærpet underretningspligt i forhold til børn, og vi skal underrette Center for Børn, Unge og Familie, når vi vurderer, at barnets udvikling er i fare. Vi gør dog samtidig et stort stykke arbejde, for også at hjælpe børn og andre pårørende sideløbende med dit forløb hos os.

Hvis du vil klage

Læs om dine klagemuligheder

Siden er sidst opdateret 23. november 2020